VOETBAL- & KEEPERSTAGES LEIESTREEK

DE IDEALE SPORTKAMPEN TIJDENS DE VAKANTIE

         
  


 
   
    
 
 

 

 

Veelgestelde vragen
 

 

Hier vindt u een lijst met veelgestelde vragen (FAQ) over onze activiteiten.
Heb je nog andere vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.

 

1. Hoe kan ik inschrijven?

2.  Ik ontving geen bevestigingsmail na inschrijving. Wat nu?

3.  Vanaf welke leeftijd kan mijn kind deelnemen?

4.  Is voetbalervaring een vereiste?

5.  Kan mijn kind samen met een vriend/vriendin worden ingedeeld?

6.  Is mijn kind verzekerd?

7.  Wordt er gewerkt met een wachtlijst wanneer een stage volzet is?

8.  Kunnen wij een fiscaal attest ontvangen?

9.  Aanvaarden jullie formulieren van het ziekenfonds?

10. Is inschrijven voor enkele dagen mogelijk?

11. Hoe annuleer ik een stage en kan ik het inschrijvingsgeld recupereren?

12. Kunnen wij genieten van een korting?

13. Houden jullie verloren voorwerpen bij?

14. Krijgen wij nog een e-mail met praktische informatie en afspraken?

15. Moeten spelers hun eigen lunchpakket meebrengen?

16. Worden er foto's genomen van de stages? Waar kan men deze terugvinden? 

17. Mijn kind gebruikt (dagelijks) medicijnen, is dit een probleem?

18. Mijn kind wordt ziek vóór of tijdens een stage. Kan ik inschrijvingsgeld recupereren?

 

 

1. Hoe kan ik inschrijven?
Inschrijven gebeurt door het invullen van het online inschrijvingsformulier + het voldoen van de daarbij horende betaling.

Na het versturen van het inschrijvingsformulier, ontvang je een automatische bevestigingsmail.
Pas na ontvangst van het inschrijvingsbedrag is de inschrijving definitief.

Betaling via overschrijving op rekeningnummer (IBAN): BE85-0682-2293-3006
Omschrijving: “Stagenaam” + familienaam & voornaam van de deelnemer

Inschrijvingen voor deelname aan de Zomerstage aan Zee zijn pas officieel na betaling van het voorschot (€170/pers). Het resterende inschrijvingsbedrag (€260), dient 6 weken voor de start van de voetbalstage aan onze organisatie betaald te worden.

 

2. Ik ontving geen bevestigingsmail na inschrijving. Wat nu?
Na inschrijving krijgt u automatisch een bevestigingsmail. Ervaring leert ons dat de bevestigingsmail soms in uw ‘ongewenst postvak’ terecht komt. Kijk dit zeker eerst eens na! Indien u niets ontvangen heeft, kan u ons altijd contacteren via email naar voetbalstagesleiestreek@hotmail.com

 

3. Vanaf welke leeftijd kan mijn kind deelnemen?
Op de homepagina staat bij elke stage de specifieke leeftijden vermeld. 

 

4. Is voetbalervaring een vereiste? 
Je hoeft voor deelname aan onze stages niet aangesloten te zijn bij een voetbalclub. Voetbal- & Keeperstages Leiestreek is dus zeker de ideale manier om te ontdekken of de voetbal- of keepersport iets voor uw zoon of dochter is. 


5. Kan mijn kind samen met een vriend/vriendin worden ingedeeld?
Dat is zeker geen probleem!  Wij houden hierbij rekening met de leeftijd en de wensen die bij inschrijving werden medegedeeld.
Mocht iemand uiteindelijk toch niet in de juiste groep ingedeeld zijn, geen paniek, wij lossen dit op. Het plezier van het kind primeert voor ons. 

 

6. Is mijn kind verzekerd?
Alle deelnemers aan de activiteiten van Voetbal- & Keeperstages Leiestreek zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Ze blijven weliswaar aansprakelijk voor hun eigen daden tegen het huisreglement van de desbetreffende club/locatie. Voetbal- & Keeperstages Leiestreek kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enerzijds diefstal of verlies van materiaal van deelnemers en anderzijds lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan een deelnemer door derden.

 

7. Wordt er gewerkt met een wachtlijst wanneer een stage volzet is?
Wij werken inderdaad met een wachtlijst wanneer een bepaalde stage volzet is. In dat geval kan u uw zoon/dochter inschrijven en zal u hiervan op de hoogte gebracht worden. Wanneer er vervolgens een plaatsje zou vrijkomen, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

 

8. Kunnen wij een fiscaal attest ontvangen?
Ja, wij zijn een officieel erkende organisatie (in de zin van artikel 145/35 WIB48 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992), waardoor alle deelnemers (-14j.) een fiscaal attest ontvangen.

 

9. Aanvaarden jullie formulieren van het ziekenfonds? 
Uiteraard! Op de 1ste stagedag kan je het formulier van uw ziekenfonds ter invulling afgeven. Wij bezorgen u deze dan tijdens de huidige stage/kampweek terug.

 

10. Is inschrijven voor enkele dagen mogelijk?
Als organisatie streven wij naar een optimale bezetting. Het is voor ons dan ook niet evident met ‘losse’ inschrijvingsdagen te werken. Wilt u uw kind toch enkele dagen laten deelnemen aan onze voetbalstages, neem dan contact met ons op via e-mail naar voetbalstagesleiestreek@hotmail.com, zodoende kunnen wij uw aanvraag bekijken. 

 

11. Hoe annuleer ik een stage en kan ik het inschrijvingsgeld recupereren?
Wanneer uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet kan deelnemen, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met ons. Zo kunnen wij plaatsen openhouden voor andere kinderen. In geval van annulatie van een stage of een deel van de stage door de deelnemer wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald onder de hierna bepaalde voorwaarden:

 

-      Op voorlegging van een doktersattest  vanwege ziekte/blessure

-      Wanneer de annulatie een maand voor aanvang van de stage schriftelijk werd gemeld.
 

Indien dit niet onder deze voorwaarden valt, worden standaard administratiekosten van € 20 in rekening gebracht. Het afzeggen van een inschrijving brengt voor ons allerlei administratieve werkzaamheden met zich mee en het aantal inschrijvingen is soms ook doorslaggevend om bepaalde keuzes vooraf te nemen.

Bij annulatie voor de Zomerstage aan Zee, die gebeuren binnen de 4 weken voorafgaand aan de start van de stage, wordt het voorschotbedrag in mindering gebracht bij de terugbetaling.

Betaling van het inschrijvingsgeld geldt als akkoord met deze voorwaarde.

 

12. Kunnen wij genieten van kortingen?
Vanaf het 2de kind binnen hetzelfde gezin wordt een korting van € 20 toegekend.

 

13. Houden jullie verloren voorwerpen bij?
Verloren voorwerpen worden na afloop van elke stage of kamp nog drie weken door de organisatie in bewaring gehouden.
Na het verstrijken van deze periode is de organisatie gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

 

14. Krijgen wij nog een e-mail met praktische informatie en afspraken? 
Een week voor de start van elke stage, sturen wij een infomail door naar het e-mailadres van inschrijving. Ervaring leert ons dat de infomail soms in uw ‘ongewenst postvak’ terecht komt. Neem dus zeker een kijkje in dit postvak. Indien u niets ontvangen heeft, mag u ons altijd contacteren via e-mail naar voetbalstagesleiestreek@hotmail.com

 

15. Moeten spelers hun eigen lunchpakket meebrengen? 
Op elke stage kan je bij inschrijving de keuze maken of uw kind een eigen lunchpakket meebrengt of verkiest om warme maaltijden te bestellen.
Gezonde tussendoortjes en voldoende water worden door ons voorzien gedurende de ganse stageweek. 

 

16. Worden er foto's genomen tijdens de stages? En waar kan men deze terugvinden? 
Voetbal- & Keeperstages Leiestreek probeert elke stage zoveel mogelijk in beeld te brengen. Dagelijks worden er foto's gepubliceerd op ons sociale mediakanaal Facebook. 

Deze foto’s en/of beeldopnames kunnen ook gebruikt worden ten behoeve van promotiemateriaal.
Hiervoor dienen alle deelnemers telkens op de 1ste stagedag het toelatingsformulier ingevuld af te geven aan onze organisatie.

 

17. Mijn kind gebruikt (dagelijks) medicijnen, is dit een probleem?
Indien een deelnemer medicijnen dient in te nemen, dan vragen wij dit tijdens de inschrijving duidelijk en correct te vermelden. Aan het begin van elke stageweek kan u de medicijnen afgeven aan de medisch verantwoordelijke samen met een duidelijk doseringsschema. De verantwoordelijke zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. De verantwoordelijke of de organisator is in geen geval aansprakelijk voor het verkeerdelijk toedienen van medicijnen. 

 

18. Mijn kind wordt ziek tijdens een stage. Kan ik inschrijvingsgeld recupereren?
Indien uw kind ziek wordt tijdens een stage, zal onze organisatie op voorlegging van een doktersattest, de afwezigheid compenseren in de vorm van een waardebon.
Bestelde warme maaltijden worden hierbij wel in mindering gebracht.

 

 

 
     
 
  
VOETBAL- & KEEPERSTAGES LEIESTREEK

Webteam Voetbal- & Keeperstages LEIESTREEK
Copyright © All Rights Reserved